SKILT OG FASADE

Skilt og fasade - krusereklame.no

Vi lagar alle typar skilt – frå små og minimalistiske til kjempestore fasadeskilt, byggeplasskilt, reklameskilt, uthengsskilt, lysskilt etc. som viser på lang avstand. Skilt og dekor gir merksemd og det formidlar bodskap, i ein og samme pakke.

Fasadeskilt kan leverast med og utan lys.

Lokal produksjon gir korte leveringstider på dei fleste skilta.